Indmeldelsen i Kor 72 sker ved hjælp af foreningens online indmeldelsesformular.
Medlemsskab af Kor72 kan enten være som helt kor, eller som enkeltmedlem.
Kontingent for kor er 60 kr. pr. medlem pr. år, dog kun 37 kr. for unge under uddannelse (under 30 år)
Kontingent for enkeltmedlemmer: 213 kr. pr. år.
Kontingentopkrævning sker hvert år i januar og gælder for hele kalenderåret. Kontingentet fornys automatisk. Kontingentet betales online og betalingen kan ikke fortrydes.
Ønsker man at opsige sit medlemskab skal man kontakte sekretariatet skriftligt eller på mail.