Indmeldelse i Kor72 sker via foreningens online indmeldelsesformular.

Ved indmeldelse betales første kontingent online.

Efterfølgende opkrævninger sker hvert år i januar og gælder for hele kalenderåret.
Ønsker man at opsige sit medlemskab skal man kontakte sekretariatet på mail.

 

Tilmelding til og betaling for Kor72s online-aktiviteter sker online.
Afbud skal meddeles sekretariatet på mail

 

Online-betalingen kan ikke fortrydes.

Ved aflysning af aktiviteter refunderes betalinger automatisk.

 

De til enhver tid gældende kontingentsatser og priser for deltagelse i online-aktiviteter fremgår af opslag på hjemmesiden.

I forbindelse med dit køb behandler vi de almindelige personoplysninger, som er nødvendige for at levere den købte ydelse.

Vi passer godt på og videregiver aldrig dine personoplysninger.

 

Se i øvrigt Kor72s generelle privatlivspolitik på hjemmesiden